Zawodnicy RK Racing biorący udział w obecnym cyklu Grand Prix | RK Racing's current SGP riders 


 

#95

BARTOSZ ZMARZLIK

 

#54

MARTIN VACULIK


 
 

#25

JACK HOLDER

 

#48

SZYMON WOŹNIAK


 

#415

DOMINIK KUBERA

 

Październik 2018 - spełniło się nasze marzenie, na które pracowaliśmy przez wiele lat. Wraz z teamem Tai'a Woffindena zdobyliśmy tytuł Mistrza Świata! Sezon ten pozostanie niezapomnianym i przełomowym jednocześnie.  

Naszym celem było utrzymanie wysokiego poziomu i w efekcie w sezonie 2019  udało nam się powtórzyć ten sukces z teamem nowego Mistrza Świata Bartosza Zmarzlika.

Rok 2020 - Bartosz Zmarzlik obraniając tytuł Mistrza Świata zapisuje się jako najlepszy polski uczestnik Speedway Grand Prix w całej żużlowej historii naszego kraju.

O tytuł w sezonie 2021 bój między Artemem Lagutą, a Bartoszem Zmarzlikiem toczył się aż do ostatnich biegów rundy zamykającej w Toruniu. Ostatecznie po zażartej rywalizacji Artem Laguta zostaje Mistrzem Świata 2021!

___________________________________________________________________________________________________________

October 2018 - our dream, which we worked for many years, came true. Together with the team of Tai Woffinden we have won the title of World Champion! This season will remain unforgettable and groundbreaking at the same time.

Our goal was to maintain a high level, which resulted also in the 2019 season. We managed defend the title of World Champion this time with the team of Bartosz Zmarzlik.

Year 2020 - Bartosz Zmarzlik defending World Champion title became the best polish SGP rider throughout the speedway history of our country.

For the title in the 2021 season, the battle between Artem Laguta and Bartosz Zmarzlik continued until the last runs of the closing round in Toruń. Ultimately, after a fierce competition, Artem Laguta becomes the 2021 World Champion!


 
 
 

 
prev next