Formularz kontaktowy | Contact form


 


 

Adres | Address


KOWALSKI RACING S.K.A.

ul. Zakole 2, 87-165 Cierpice


NIP: 8792736636 REGON: 520983490

KRS: 0000946623, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu

Kapitał zakładowy: 50.000 zł